Zanele Muholi: ‘I’m a visual activist’

5 January 2017, Zanele Muholi writes about her continuing journey as a visual activist.

Zanele Muholi: ‘I’m a visual activist’ by Zanele Muholi, 5 January 2017