Mahama, Ibrahim, V.O.T GHANA, SC.2015.028

Ibrahim Mahama, V.O.T Ghana, 2014, C print on dibond, 97.5 x 65 cm