Kentridge, William, Peripheral Thought No. 1, SC.2016.019

William Kentridge, Peripheral Thought No.1, 2015, Mohair Tapestry, 270 x 330 cm